Stránka 1 z 1

/Oi!/ redskins

Nový příspěvekNapsal: 22 úno 2010 14:43
od Rudies
Obrázek

Redskins je označení pro levicově smýšlející skinheady, at už to jsou anarchisti,socialisti či komunisti.Tito levicově orientovaní skinheads se začali objevovat v Anglii na přelomu 70. a 80. let v dobách kdy fašistická National Front parazitovala na britské mládeži a začali se na skinheadské scéně objevovat silně pravicové názory.Dá se říct,že nepřímo vytvořily politický protipol k neonacistickým skinheadům,který je zakořeněn v radikálním antifašismu.V roce 1981 vzniká ve Velké Británii kapela No svastikas, která se později přejmenovala na The Redskins a právě kolem této kapely se začali levicový skins združovat.The Redskins byli členy SWP (Socialist Work Party) a vnesli na taneční parket mix northern soulu a rocku s revolučními texty.Mezi další první redskins kapely by se dali řadit ještě Red London ale jejich politické zaměření bylo "jen" obecně levicové,kdežto např. Angelic upstars a především jejich frontman Thomas “Mensi” Mensforth byli jasně socialističtí.Tyto kapely už ale na rozdíl od The Redskins hrály klasický Oi, ačkoliv se v něm objevovali politické texty.V modě se od ostatních skinheadů moc neliší až na pár detailů jako jsou:červené bundy či červené tkaničky v botách,ale toto nemusí být pravidlem.V 80. letech se nosilo (především francouští redskins) nevyholený "ostrůvek vlasů na holé hlavě,dnes se stále víc přiklanějí ke klasickému skinheadskému sestřihu.K původním skiheadským kořenům a hudbě (spirit of 69) se staví se stejnou úctou jako ostatní skinheadi,proto se narozdíl od bonheadů (kteří často ani netuší jak skinheads vznikli a díky jejich zakořeněnému rasismu by se s tím nemohli ztotožnit)), i přes svůj politický směr dají považovat za skiny.
Obrázek
Redskins se také hlásí k myšlence S.H.A.R.P (která původně vznikla na znovunavrácení "dobrého" skinheadského jména at už se jedná o trojans,oi či redskins ) ,protože stejně tak se snaží vymítit obecný názor o tom, že skinheadi sou rasisti a xenofobové.První zmínky o Anarchistických redskins jsou z počtátku 90. let (Baldies byl gang anarchistických redskins s Minneapolis) .V roce 1992 new yorkští skinheadi z Mayday crew (Dnes již nefungující parta levicových skinheadů) založili R.A.S.H (Red and Anarchist Skinhead) iniciativu, která byla vyhlášena k 1.1. 1993 .Jedná se o mezinárodní združení levicových skinheadů,které má silné zastoupení např. ve Španělsku,Itálii,Francii v hojné míře i v jižní Americe, i v Rusku a v menší míře v severní Americe než ve střední Evropě.Mezi dnešními redskins kapelami jsou dva proudy a to Anarchistický,který je zastoupen kapelami jako jsou:Brigada flores magon,Oi the Arrase,Non servium,Ya basta,Brixton cats,Brigadir,Voennoe Polozhenie,Kaos urbano a Socialistický respektive komunistický, který je zastoupen kapelami:Kortatu,Banda bassoti,Redska,Opcio K-95,Skalariak,částečně i Los fastidios,Brigada oi,Kominterna 43 a Nucleo terco.Je zajímavé,že se mezi R.A.S.H objevuje jak umírněná levice tak právě i často (např. v jižní Americe a Španělsku) extémě bolševické a stalinistické proudy (Kominterna 43,Nucleo terco).Je ovšem otázka zda se vůbec dají považovat za redskiny pokud pokritecky obdivují tyto zrůdné ideologie.

Kořeny RASH a redskins lze hledat již na konci 60. let v politických a sociálně kritických reggae skladbách, které byli populární mezi tehdejšími skinheady. (Např. Israelities od Desmonda Dekkera, Pressure Drop od Toots & the Maytals nebo People's Decision od Derricka Morgana.) Tito levicově a antifašisticky orientovaní skinheadi se začali objevovat v Anglii koncem 70. let. Z počátku se jim říkalo redskins. Vytvořili politický protipól neonacistickým skinheads. Počátkem 80. let vzniká ve Velké Británii první levicová skinheadská kapela s příznačným názvem Redskins. Tato skupina na rozdíl od jiných oi-punkových kapel hrála směs Northern soulu a Rocku, právě kolem kapel jako byli Redskins a Red London se začali tito levicoví skinheads sdružovat, navíc v duchu kapely Redskins vznikli i další kapely nejen inspirované po hudební stránce ale i politické např. The Burial, Skin Deep, Red Alert, Red London. Za levicovou kapelu by se ještě dali považovat britští Angelic Upstarts. Postupem času ale začali vznikat R.A.S.H kapely které hrají oi-punk ačkoliv se v něm objevují i politické texty. V Československu se první redskins začali vyskytovat v raných 90. letech, nicméně jejich počet v Čechách a na Slovensku je zanedbatelný, téměř minimální. Mezi dnešní redskins kapely se řádí Stage Bottles, Non Servium, Brigadir, Redska, Skalariak, Brigada Flores Magon, Los Fastidios i když ti se dají považovat částečně také za S.H.A.R.P., Banda Bassoti, Ya Basta, Oi The Arrase, Opcio-k-95, Oi! Se Arma, Full Time Skins, S-Molest. U nás to byli Bastila, Opozice a k RASH měli blízko i Last Strike. Od ostatních skinheadů se moc neliší, image zůstává až na pár detailů (červené bombery a haringtony a červené tkaničky v botách, které nemusí být pravidlem) nedotčená, také se hlásí k myšlence S.H.A.R.P „Punks and Skins united“. Stejně tak uznávají skinheadské kořeny a původní hudbu. Dělnická práce byla jednou z původních hodnot skinheadů, proto R.A.S.H. chápou skinheads jako ochránce této práce a jako bojovníky proti kapitalismu. V roce 1992 ve Spojených státech vzniká první oficiální organizace, která byla založena skinheady kolem May Day Crew a to je právě R.A.S.H, která byla vyhlášena k 1.1. 1993. Stalo se tak v reakci na incident, kdy skinhead, hlásící se k S.H.A.R.P. ubil k smrti homosexuála. Silné zastoupení redskins je např. v Španělsku, Itálii nebo Francii, kde jsou Red and Anarchist Skinheads hojnější, než ve střední Evropě. V menší míře se vyskytují i v severní Americe, Rusku a Německu. Celkem hojné zastoupení mají v Jižní Americe. Redskins se snaží vrátit, na rozdíl od apolitických skinheads, mezi skinheads hrdost na svůj původ - dělnickou třídu. Častokrát spolupracují se S.H.A.R.P., protože mají stejného nepřítele - neonacisty. Ačkoliv R.A.S.H. spojuje jak komunisty tak anarchisty, často dochází mezi těmito dvěma frakcemi k názorovým neshodám (mnohdy končícím násilím). Je také zajímavé, že mezi redskiny se vyskytuje jak umírněná levice tak i stalinisté a bolševici.

Původní rozhovor se členem hnutí redskins, z časopisu Ret (90.léta)

Proti jakékoliv totalitě!

V suterénu jednoho pavlačového domu jsem po chvíli váhání konečně zaťukal na dveře honosící se hrdým nápisem RED SKINS FRONT. Se smíšenými pocity respektu a případných sympatií jsem vstoupil do nevelké leč účelně pojaté místnosti privátního fitnes "centra". Vzhledem k předešlé domluvě jsem byl záhy uvítán JIRKOU (21), jinak členem jedné pražské party rudých skins.


Obrázek
S: Jirko bohužel zatím není zvykem vídat skina tvého ražení každý den. Řekni nám jak si se k týhle zřetelně levicový alternativě SKINHEADS dostal?
J:No, ta samotná cesta nebyla až zas tak dlouhá. I když jsem se narodil v Čechách, žil až do svých 19 let v Brémách, protože táta je Němec a s mámou jsme se přecejenom raději rozhodli žít v tehdejším Západním Německu. Někdy tak ve 14, to byla taková doba bezůčelného flákání se ulicema, zmlátili místní náckové mýho kámoše z baráku. Zlomili mu tenkrát obě ruce jenom proto, že byl turek. Byl to pro mě šok, ale zároveň mě to utvrdilo v přesvědčení , že pro tyhle zakomplexovaný svině, který jsem pro jejich nebezpečnou tupost už stejně delší dobu nesnášel, nebude na našem světě místo!
Když jsem asi po půl roce přestoupil na "Berußsausbildung mit Abitur", což je něco jako učiliště s maturitou, dostal jsem se do skolního hokejového týmu. Tam jsem potkal partu skvělejch lidí, kteří byli zapojení do místní frakce R.G.R. (Roten Gegen Rechts). Věci se celkem dobře rozjeli, dělali jsme různý akce jako, koncerty,výstavy, info-sessions apod. na který začalo chodit hodně lidí. Ani jsme to nečekali...a pak to šlo samo.

S:Co tě přimělo k návratu do Prahy?
J: Především to vzhledem k svýmu internacionalismu a možná taky trochu době strávený v Německu nechápu jako návrat. Sorry, ale o důvodech bych teď nerad mluvil, prostě jsem tady.


S:Co tady hodlaš dělat?
J: V tomhle smyslu vděčím vůbec za možnost nejakýho zapojení se práce svýmu bratrancovi Erikovi, se kterým jsem si dlouhou dobu dopisoval. Je mu 17 let a s klukama z učňáku si zařídili tuhle skromnou posilovnu. Teď, když jsem v Praze, občas si snimi vyjdu "na procházku" po okolí. No a mimo to jim pomáhám při rozjíždějící se spolupráci s německými red skins z našich centrál a dalších aktivitách se kterými mám přece jenom větší zkušenosti.

S:Jak se diváš ty, jako socialista, na fungování totalitního režimu v Československu?
J:(smích) Není to malinko zavadějící otázka? Vypadá to, jako kdybys podvědomě nacházel souvislost mezi tím co my považujeme za socialimus a tím co tady bylo 40 let! Já jsem socialista snad taky proto, že socialismus je dokonalým opakem toho co se dělo od Stalina v SSSR a i protikladem diktatury "rudé" buržuazie praktikovaný v celém východním bloku a vůbec ve všech podobných totalitních režimech, Čínu nevyjímaje. MY CHCEME svobodnou společnost, vybudovanou zdola na základě přímé demokracie. Prostě vytvořit systém samospráv a jejich zastřešujících orgánů a kolektivního vlastnictví, a NE útlak stejný nebo dokonce horší, než je tomu v "tržních demokraciích", nebo snad líp řečeno v buržuazních diktaturách.

S:V buržuazních diktaturách?
J:A ty snad vnímáš dění v okolním světě jako demokratický proces?! Třída, kterou my ne náhodou nazýváme buržuazií, má "o něco" jiné zájmy, než my a její obrovská moc, opřená o policii, armádu a justici je tu od toho, aby jsme ji do ničeho nemohli nikdy kecat. Rozuměj nikdy. A když se snad občas pro ně stane situace krajně nebezpečnou, uvidíš jak se ty propagandistický žvásty o parlamentní demokracii hodně rychle proměněj v otevřeněj teror mocných - vzpomeň třeba Pinocheta.

S:Jak se ty diváš na tzv. apolitičnost ve skinheadské scéně?
J:V Německu jsou taky takovýhle machos, možná by jsi se divil kam až jsou schopný ve svý nepolitičnosti zajít ve věci tolerování nácků, někdy je to až neskutečný. Navíc mam zkušenosti, že je to spiše otázka lenosti a neschopnosti, než skutečného osobního postoje nebo názoru. Stručně. Je totiž jednodušší o sobě říkat:" Já jsem nepolitický", "politika rozděluje lidi" nebo totální nesmysl "v politice nejsou rozdíli", než se snažit problémy kolem sebe chápat azajímat se o ně ze širšího hlediska. V Německu je hodně S.H.A.R.P. skins s kterými často spolupracujeme na různých akcích - nikdo o nich nemůže říct, že by se považovali za nepolitické skins. Jednou oni pomůžou nám, podruhé my jim. Máme společné cíle, třeba se lišíme v cestách jak k nim dojít, ale pro nikoho to není důvod k jakékoli separaci.

S:Pivo, holky, fotbal?
J:Jasně! Ale neměl by to být "tvůj životní program", mám to jako konýčky. Pivo je samozřejmě O.K. Ve fotbale beru nejvíc W.Brémy a pak jakýkoliv klub s antifa fanoušky, to je to co my tady chybí. Chtělo by to snažit se o podobné antifa fans i tady. Na promiskuitu si nepotrpím a díky Anette ani nemám důvod.

S:Co muzika?
J:Jako malej jsem hrál na trubku, což se po čase ukázalo na..., ale ty jsi se asi ptal spiš na kapely. Je toho poměrně dost, od punku (Normahl, Seein Red, Slime, Ärzte, Miozäm, DOA, Naked Agresion, Blitz, Clash) přes SKA (Specials, No Sports, Ska-gal, Busters) až po "klasické" skinsbandy (Red Skins, Red Alert, Opressed, Angelic Upstars aj.) ale i Rage Against The Machine, Chumbawamba, Rumble Militia.

S: Díkes za rozhovor a hodně zdaru ve vaší činnosti - vzkaz na závěr?
J: REMEMEBER THAT: KARL MARX WAS THE GREATEST ROCK'N'ROLL SINGER IN THE HISTORY!


+rozhovor s bubeníkem Opozice
  Kód:
http://a-punk.cz/index.php?id=415-rozhovor-s-bubenikem-prvni-ceske-redskin-kapely-opozice

  Kód:
http://www.youtube.com/watch?v=rEzIo3-Mqng


a něco málo o Baldies, skinhead gangu z Mineapolis, kteří stáli za vznikem AntiRascistAction

  Kód:
http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=8469
http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=8470
http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=8471
http://www.ezurnal.cz/generate_page.php3?page_id=8476
http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=8478

http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=8480
http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=8481
http://www.ezurnal.cz/generate_page.php3?page_id=8482
http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=8483


stránky RASH Rusko
  Kód:
http://rash-russia.blogspot.com/


rozhovor s RASH Německo
  Kód:
http://web.archive.org/web/20091027092023/http://www.geocities.com/revolutiontimes/rtint2.htm


Rozhovor se zesnulým Ivanem Chutorským, kterého v listopadu 2009 zavraždili moskevští náckové

Obrázek

  Kód:
http://www.punk.cz/index.asp?menu=1111&record=10221
http://www.punk.cz/index.asp?menu=1111&record=10223
http://www.punk.cz/index.asp?menu=1111&record=10225Vývoj redskins v Německu 90. léta

German RASH (převzato ze stránek http://www.nodo50.org)

Obrázek

In March 1995 we founded the German section of Red & Anarchist Skinheads (RASH). In August 1995 the first redskin zine, called "Revolution Times", since years was published. In January 1996 we had a block of around 50 redskins in Berlin at the yearly manifestation to honour Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg in Berlin. On 30th of April and 1st of May the two first official RASH concerts happened near Mönchengladbach with bands like Klasse Kriminale, Pöblers United (Sweden), Short’n’ Curlies, etc. and we took part at the may demonstration and were a mob of 60 redskins or so. We had much fun and the police was in fear of us.
But I can say that there is no really redskin scene in Germany existent. I know redskins in whole Germany, but we are only a few (around 150 - 200) and a minority. Bad, but reality! The "apolitical" skins are the majority. But there are also many clearly non - und antifascist skins. But the tolerance to right wing tendencies and bands is growing. I think here in Germany never exists a really redskin band like The Redskins, Kortatu or Remences. In the past there were red fanzines called "Rote Front" and "KB 84/ Reasons why?". But they existed in the 80ies.
I know some redskin gangs in different towns: a very cool gang in Hamburg (near Lübeck), in Mönchengladbach, Braunschweig, Giessen, Berlin, etc.
Before the foundation of RASH in several towns existed little groups of redskins which had not much contact to each other. In Berlin for example the "Rote Garde" (Red Guard).
Here redskins work in several groups and organisations and also in the RASH network. But I have to say that we are with RASH foremost at the beginning. Many "skins" here in Germany hate redskins. Some of the redskins are a little bit stalinists here in Germany. Some more against Stalin & Co.
Now here in Germany is one really red label called "Mad Butcher Records". His releases are very good. He released Stage Bottles (rather a left skin band), Comrade (redskin band from Belgium) and made a redskin band sampler with Banda Bassotti, Red London, etc. called "See you in Valhalla".
One of us has a shop in Mönchengladbach (Nighmare Records) and sells skinhead clothes, music, etc.
Now I started a little mailorder, called "Revolution Times Mailorder" and I deal with stuff from bands like Banda Bassotti, Kortatu, The Oppressed, Aut Aut, etc.
Nevertheless here in Germany are good concerts and parties, but many times there are also bloody boneheads at concerts. Sometimes there is trouble. In Stuttgart in April 1995 for example was a fight between red and antifascist skins on one side and boneheads and fascists on the other side. We won, but the boneheads beat up punks and non/antifascist skins at concerts, etc. The situation and atmosphere in the scene is getting worse. Too much tolerance against fascists, their bands, zines, etc.
I can only say: Build up a strong leftwing skinhead movement, fight rightwing tendencies back! Don’t loose your pride of your class!
Begin to control your lives! Be active and don’t consume passive! Make a band, do a fanzine, support the scene! Fight for your class and future! Fight for your life and not for the pigs in state and the bosses and their country, riches and profit!!! But never forget the fun! As Kortatu and Negu Gorriak said: Jaia bai, borroka ere bai! (Yes to the party, yes to the fight!) Stay rebel, stay red! Stay red, stay skinhead! Salut i Revolucio!!!


Skinheads St. Pauli

článek je ze stránek ray.streetpunk.cz

Nemám presné poňatie, ako starý je skinheadský kult v St. Pauli alebo vôbec v Hamburgu. George Marshall písal vo svojej "Skinheadskej biblii", že už od konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov boli vo veľkých nemeckých pobrežných mestách, ktoré boli spojené s Anglickom vďaka námornej doprave, videní prví skinheadi. Úplne presne sa to ale nevie. Začiatkom 80-tych rokov sa s nástupom punku (a Oi!) navrátili aj skinheads a tým sa vrátili aj do Hamburgu. V jednom ďalšom severonemeckom meste, v Hannoveri, boli v r. 1984 tzv. Dni chaosu (čo je ale iný príbeh). Počas týchto Dňoch chaosu došlo k veľkým rozporom medzi "ľavicovými" punkermi a "pravicovými" skinheadmi. Toto je pravičiarmi s radosťou používané ako alibi k tomu, aby manifestovali pravicový svetonázor skinheadského kultu v Nemecku a legitimovali tak svoju existenciu. Nakoniec sa vlastne všetci skinheadi obrátili proti "ľavicovým" punks. Médiá rady prevzali tento model, veď to predsa pasovalo do ich koncepcie stigmatizácie menšín. Punk bol automaticky klasifikovaný ako "ľavicový", skinhead ako "pravicový". V rámci objektivity je ale treba dodať, že v tej dobe bola skutočne veľká časť skinheadov nejakým spôsobom previazaná s pravicou a časť dokonca otvorene fašistická. Ale stále boli skinheadi v Nemecku, ktorí neboli pravicoví, ba naopak, boli otvorene ľavicového zamerania. V Hamburgu v tom čase existoval KB84 (myslený je fanzin KB84/Reason Why, vydávaný od r. 1984 marx-leninskými skinheadmi,-pozn. prekl.) čisto ľavicový skinheadský fanzin a ešte dnes sa šíria fámy o zlých "Black Skinheads", anarchizmom ovplyvnenej skupine skinheadov z Hamburgu.
Koncom 80-tych rokov sa vynorila tá záležitosť okolo SHARP a aj v Hamburgu bola možnosť často vidieť tieto nášivky. Počnúc týmto obdobím mám k dispozícii viacero historiek o skinheadoch a FC St. Pauli: "Vždy som to len tak niekde zachytil, že predtým, asi tak ku koncu 80-tych rokov, tu bola skutočne veľká SHARP scéna, ktorá stále chodila na FC St. Pauli" (Splitter-Fanzine#15, 97/98)

V skutočnosti FC St. Pauli nieje nejakým veľkým mužstvom. Klub bol založený (resp. osamostatnený) v máji r. 1910, a bol len jedným z mnohých mužstiev. Dominantami tej doby boli HSV a Altona 93 (AFC). Klub St. Pauli sa prebojovával rokmi nahor a hrával od r. 1922 do r. 1963 poväčšinou v tedajšej prvej lige, ale niekedy aj v druhej.
Vznikom 1. Bundesligy v r. 1963 bol klub FC St. Pauli typickým, skoro stálym zástupcom druhej ligy, a to ako v regionálnej, tak neskôr aj rozdelenej Bundesligy. V r. 1977 sa po prvýkrát podarilo klubu postúpiť do 1. ligy a v tejto sezóne aj po prvýkrát vyhral (nejakým zázrakom aj jedinýkrát) v derby proti HSV a to dokonca vonku. Každopádne opäť zostúpil a v nasledujúcej sezóne v 2. lige bola FC St. Pauli odobratá licencia kvôli daňovým podvodom a iným veciam. Takto zostúpilo FC až do tretej ligy. Nasledovalo päť rokov amatérskeho futbalu, čo možno zapríčinilo, že je FC St. Pauli tým, čím je podnes: "obyčajným" klubom s trochu "odlišnými" fanúšikmi...
Keďže hneď v nasledujúcej sezóne r. 1985 klub znova postúpil, od r. 1987 bol klub v podstate súčasťou profesionálneho futbalu.

Počas piatich rokov amatérskeho futbalu od 1979/80 do 1984/85 sa vyvinula na nemeckých štadiónoch násilnícka kultúra, ktorá bola s časovým odstupom importovaná z Anglicka. Hoci medzi fanúšikmi St.Pauli bolo tiež nemálo fans, ktorí sa k násilnostiam nestavali vyslovene negatívne, jednalo sa predovšetkým o mimomestských fanúšikov a rockerov z Kiezu. Na ostatných štadiónoch sa ale prejavovali väčšinou nacionalistické a rasistické nálady, ktoré viedli k násilnostiam. V Berlíne napríklad zapĺňali negatívnymi titulkami novín fanúšikovia Herthy, tzv. "žaby" (Hertha-Frösche), vo Frankfurte "orly" (Adlerfront) a v Hamburgu hlavne "levy" (Löven) HSV. Predovšetkým zahalenci v kapucniach a poloviční rockeri tvorili vzrastajúcu pravicovú základňu, ktorá napríklad v Hamburgu (HSV Löven) cielene napádala punkerov.
Obrázek
So všeobecným skinheadským boomom sa na štadiónoch objavujú samozrejme aj skinheadi, predovšetkým pravicoví. V Hamburgu chodili na futbal aj punkeri, hlavne na HSV. Spomeňme si na skupinu Slime, ktorá vo svojej skladbe Block E ospevuje svoju zákrutu (Kurve) na HSV. Títo punkeri a "odlišnevyzerajúci" boli obľúbeným terčom útokov pravicových futbalových fanúšikov, hlavne fanúšikov vlastného klubu. Atmosféra na štadióne, hlavne na HSV bola čoraz negatívnejšia a pravičiari čoskoro ovládli sektory.

Inak to bolo u FC St. Pauli. Kvôli relatívnej neúspešnosti sa o klub skoro nikto nezaujímal. Keď sa ale v r. 1984 opäť vynoril v druhej lige, začali niektorí ľudia ukazovať chrbát HSV a navštevovať zápasy FC na vtedajšom Wilhelm-Koch štadióne. V tom čase Nemecko len ťažko rozdýchavalo veľké sociálne nepokoje. Boli to hlavne nepokoje neonacistov v severnom Nemecku a obrovské nepokoje protijadrového hnutia napr. v Brokdorfe. Tiež obsadzovanie domov v Berlíne-Kreuzbergu a v Hamburgu v St. Pauli: legendárna Hafenstrasse. Toto obdobie prinútilo neuveriteľné množstvo ľudí, klásť odpor proti možnému vysťahovaniu. Rádovo sa jednalo o niekoľko desiatok tisíc ľudí pripravených brániť sa aj militantným spôsobom násilnému vysťahovaniu. Domy ostali, a sú podnes. Celé sa to upokojilo až po tom, čo squatteri dostali legálne zmluvy. V tej dobe boli ale tieto squatty centrom "autonómneho hnutia".

Takže sa mohli ľavičiari začať zabávať a hlavne autonómovia si čoskoro našli záľubu vo futbale. Pomerne rýchlo začali zapĺňať rady fanúšikov St. Pauli aj ľudia s úzkym prepojením na punkovú scénu, politicky zmýšľajúci a hlavne aj jednajúci ľudia. Počas sezóny 1986/87 vzrástla návštevnosť oproti posledným dvom ligovým sezónam 1984/85 až o 80%.
S narastajúcim záujmom ľudí, už nie výlučne ľavicovo orientovaných začali majitelia klubu plánovať nový štadión, ktorý by sa nevužíval výlučne pre futbal. Mestská časť St. Pauli sa stala "in" pre všelijakých yuppies a špekulantov. V tejto mestskej časti, ešte stále poznačenej extrémnou sociálnou úrovňou, sa mal vybudovať športový komplex, skoro rovnaký, ako bola ArenA, ktorú pred pätnástimi rokmi vybudovalo FC Schalke 04 v Gelsenkirchene. Tento športový areál bol plánovaný ako multifunkčné zariadenie pre koncerty a podobné záležitosti.
Každopádne na základe komerčného využitia tohto projektu by táto mestská časť, resp. jej sociálne slabšie obyvateľstvo, v žiadnom prípade neprofitovalo. Naopak, takáto stavba by mala za následok iba zdraženie cestovného a nárast luxusu v štvrti. Následkom by bola likvidácia celkovej sociálnej štruktúry, prax, ktorú Hamburg už raz absolvoval zrušením takzvaných "štvrtí gangov", tradičných ľavicových štvrtí, za národného socializmu.
Tento zámer klubu, odsúhlasený mestom Hamburg narazil na veľký odpor, ako zo strany fanúšikov, aj keď z ich strany predsa len váhavejší, tak zo strany tam žijúcich obyvateľov (hoci jedno nevylučuje to druhé). Vznikla iniciatíva, ktorej zámerom bolo podniknúť niečo proti vybudovaniu tohto športového komplexu. Na základe tejto iniciatívy vznikol aj futbalový fanzine pod názvom "Millerntor Roar". Kvôli rozličným akciám, na a v okolí štadióna sa nakoniec vybudovaniu tohto komplexu zabránilo. Tento úspech dal krídla aktívnym fanúšikom a posilnil ich vmiešavanie sa do klubových a iných politických záležitostí, rovnako narástla popularita Millerntor Roar v celom Nemecku. V tej dobe existovali v podstate len nekvalitne robené fanziny, ktoré oznamovali len aké množstvo alkoholu autor vypil, kde sa udiali nejaké násilnosti a tým pádom samozrejme aj prezentácia pravicových a krajnepravicových názorov. Toto sa odohrávalo koncom osemdesiatych rokov. Počas ME 1988 došlo v Hamburgu k obrovským útokom zo strany hooligans a fašistov na obsadené domy na Hafenstrasse, ktoré skončili veľkými pouličnými zrážkami. Fanúšikovia FC St. Pauli boli celkovo považovaní za ľavičiarov a po postupe do 1. Bundesligy aj "normálne" Nemecko malo možnosť spoznať "kliešte", ako punks a ľavičiarov nazývali pravičiari. Fanúšikovia FC sa stali obľúbeným terčom útokov fašistov. Každopádne mnoho týchto "kliešťov" nemalo vôbec žiadnu chuť, stať sa vyhľadávnou obeťou pravicovej lúzy na nemeckých štadiónoch a mnoho ľudí sa začalo proti útokom brániť. Hoci medzi fanúšikmi FC St. Pauli sa nenachádzali skutoční chuligáni, o družbu s týmto klubom prebiehali veľké spory, pretože ich prívrženci patrili k jedným z najpriebojnejších. Dôvod bol jednoduchý, keďže v tom čase skutočne veľa ľudí bolo príslušníkmi autonómneho politického hnutia a chodilo na futbal, boli na militantné konfrontácie s fašistami zvyknutí.

Vďaka Millerntor Roar sa osmelili aj ľudia z iných klubov na vydávanie podobných fanzinov, ktoré by som jednoducho označil ako kritické až ľavicové. Vzniklo v tej dobe mnoho fanzinov hoci s krátkou životnosťou, ale určitý posun sa dal zbadať: v budúcnosti sa pravičiarom a fašistom nebude tak ľahko dariť, používať futbalových fanúšikov ako základne svojej ideológie. Vďaka atmosfére Millerntor Roar a kontaktami na fanúšikov a fanziny iných klubov vznikol nápad na vytvorenie B.A.F.F. (Bündnis Antifaschistischer Fussball-Fans), - Združenia protifašistických futbalových fanúšikov - vtedajší názov. Tu sa stretli najrôznejší fanúšikovia, aby spoločne vystúpili proti permanentnému rasizmu na nemeckých štadiónoch.
Medzitým sa názov "protifašistických" zmenil na "aktívnych", ako dôkaz toho, aj názvom demonštrovať, že nejde "len" o protifašistické zasadzovanie sa, ale aj o zaoberanie sa inými témami okolo futbalu, ako napr. narastajúcou komercionalizáciou, likvidovaním miest na státie a podobne.

Začiatkom deväťdesiatych rokov Nemecko zažilo novú vlnu krajnepravicového násilia zapríčineného predovšetkým vďaka spojeniu s bývalou NDR a vďaka znovu zjednoteným
a posilneným veľkonemeckým nacionalizmom. Táto atmosféra bola ďalej politikmi podnecovaná pomocou nenávisti k prisťahovalcom a rasistickými heslami. Následky sú známe: vraždenia v Möllne a Solingene, pogromy v Hoyerswerde, Mannheime alebo v Rostocku a v neposlednom rade faktická likvidácia azylových zákonov. Nemecká pravica manifestovala svoju militantnosť.

Postihnutými boli od tej doby, resp. vo futbale obzvlášť, fanúšikovia FC St. Pauli. Hlavne vo východnom Nemecku bola situácia najnepríjemnejšia. Po rôznych veľkých útokov neonacistov a chuligánov a po rôznych diskusiách a rozhovoroch medzi fanúšikmi sa dospelo k záveru, previesť tzv "Ostboykott", tz. že sa neorganizovali žiadne výjazdy na zápasy na území bývalej NDR. Dôvodom bolo aj úplné zlyhanie tamojšej polície, ktorá nebola ochotná poskytnúť "ľavicovým" fanúšikom obvyklé minimálne zabezpečenie bezpečnosti. Aj na území západného Nemecka dochádzalo k pravidelným útokom na fanúšikov FC St. Pauli.
Približne v tom období sa v tábore St. Pauli nanovo sformovala malá skupina skinheadov, ktorá existuje až podnes. Samozrejme nebolo to úplne bezproblémové, nakoniec v tej dobe sa skinheadi považovali automaticky za pravicových:

"S: Aký je vzťah ostatnej časti fanúšikov St. Pauli ku skinheadom? Určite to neprebieha bez problémov...
C: V podstate je to vždy tak. V podstate málokto sa nám odváži nahlas dačo povedať, ale keď nás zatýkajú, tak si len povedia: "Hej-hej, náckovia, môžete ich pokojne zatknúť tie svine", aj keď máš šál St. Pauli a nášivky St. Pauli Fans proti pravičiarom na bunde a už chodíš na St. Pauli dlhé roky." (Splitter#15)


Nepokúšam sa nás ako skinheadov nejak politicky zatriediť. Ani dnes, ani vtedy. Myslím si, že toto zoskupenie je jednoducho typické pre skinheadskú kultúru, tak pestré, ale zároveň aj také jedinečné. Niektorých je možné teraz nazývať Oi!-Skinheadmi, niektorých ako "tradicionalisticky orientovaných", boli medzi nami presvedčení ľavičiari aj menej presvedčení, ale všetci dohromady sme mali slabosť pre FC St. Pauli a zakorenený odpor voči pravičiarom a fašistom.

"S: Možno chýba nejaké výraznejšie odlíšenie od pravice.
C: Čo má znamenať to, že chýba? Za posledné roky tu v Hamburgu - hovorím o nás a o ľuďoch zo St. Pauli - ak niekto mal nejaké problémy s náckami, tak sme to boli my skinheadi zo St. Pauli […] Takže nechápem, ako sa výraznejšie odlišovať od pravice, celý život som sa odlišoval a sral som na ľudí." (Splitter#15)

Od tej doby sa toho veľa nezmenilo. Samozrejme niektorí starí skinheadi už nechodia - alebo aspoň nie tak často - na futbal, zato chodia mladší. Prišla doba "výmeny generácií". Skoro dva roky žijem sám v Hamburgu, mám už štyri roky permanentnku a prvýkrát som videl zápas St. Pauli asi pred dvanástimi rokmi. V skutočnosti je to krásna doba, aj keď momentálne pobyt v tretej lige dosť toho zničil, ako v klube, v mužstve tak aj vo vnútri fanúšikovskej scény. Napriek tomu stojí na každom zápase od 30 do 40 skinheadov na štadióne (resp. tí leniví sedia...), spolu s hŕstkou mods. Medzitým sa naša situácia upokojila, nakoľko v poslednej dobe skinheadi zo St. Pauli usporiadali niekoľko koncertov, kde si aj "normálni" ľudia mohli všimnúť, že niesme vôbec náckovia ani iné príšery. Jednalo sa predovšetkým o Oi! - koncerty (ktoré sa mne osobne nie veľmi páčia), za všetky môžem menovať napríklad Hotknives, Rude & Visser (ex- Mr. Review) alebo Skarface, ktorí hrali v St. Pauli.

Pred tromi rokmi dochádzalo k častejšiemu vzájomnému napádaniu as s fanúšikmi HSV (konkrétne s kým?). Ale starí chuligáni sa viacmenej upokojili. Možno aj preto, že videli, že niesme chuligáni a že v podstate chceme mať svoj pokoj. A oni to akceptovali. Práve tí mladší chuligáni HSV vyhľadávali s nami problémy, ktoré aj našli...
V poslednej dobe sa nám ale zdá, že hlavne polícia sa správa čoraz agresívnejšie. Myslím si, že je to preto, lebo o dva roky začínajú MS a dovtedy sa má nemecký futbal "klinicky očistiť", tz. Za pomoci represálií jednoducho vyhnať z futbalu "normálnych" futbalových fanúšikov. Určite je zopár udalostí, ktoré do toho políciu nútili.

K takým došlo zhruba pred rokom po jednom koncerte (počas jednej vyhliadkovej plavby na lodi) v nepodstatnej roztržke medzi fanúšikmi St.Pauli a HSV, ktorá nebezpečne eskalovala, keď polícia voči fanúšikom zasiahla s neuveriteľnou brutalitou (použila pri tom dokonca aj strelné zbrane a iba šťastnou náhodou nebol nikto zranený či usmrtený...).
Pri tej roztržke s HSV síce bolo zopár zranení na oboch stranách, ale médiá to opäť celé nafúkli...
Iná vec bola, keď naše FC St. Pauli prehralo pri zápase s amatérskym mužstvom HSV na údajne jednom z vhodných štadiónov MS. V závere zápasu v zápale hnevu a frustrácie niektorí fanúšikovia podpálili na štadióne transparent. Vznietilo sa zopár "nehorľavých" sedadiel a usporiadateľom bolo bránené hasiť oheň, kým trval policajný zásah. S tým ale každopádne nemáme nič spoločné. V podstate majú všetci skinheadi zo St.Pauli radi aj iné kluby. Niektorí z nás sú nadšení z West Ham Utd. A niektorí z nás majú radi aj Celtic Glasgow. V r. 2003 sme mimochodom s vlastným skinheadským zájazdovým autobusom cestovali na pohárový zápas UEFA Celticu do Stuttgartu a juhonemecký teletext varoval pred príjazdom chuligánov zo St. Pauli - celkom vtipné. V Stuttgarte sme natrafili na Celtic Casuals a strávili sme príjemný večer v šenku...
Medzi tie ostatné patria aj družby s NAC Breda, Athletico Bilbao a tiež Benátkami. V samotnom Nemecku udržujeme kontakty s rozličnými klubmi. Hlavne s Cottbusom, kde je mimochodom pár milých, nepravicových skinheadov, s ktorými sme už strávili pekné oslavy (a boli sme na ceste z párty sledovaní kilometre policajným vrtuľníkom).Tiež máme kontakty s FC Sachsen Leipzig, TeBe Berlin, Fortuna Düsseldorf a 1.FC Köln a cez nich na veľa iných klubov, hlavne ale na privátnej, malej báze. Pred pár týždňami sa uskutočnil v Hamburgu antirasistický turnaj fanúšikov z celého Nemecka a Európy. Najlepšie sme si rozumeli s fanúšikmi Levante UD, medzi ktorými bolo aj niekoľko skinheadov. Mimo futbal sa tiež pokúšame organizovať rôzne akcie, väčšinou nejaké koncerty a allnightery. Najčastejšie nás stretnete v Jolly Rogerovi, našej domovskej krčme ako štamgastov, ktorá je od štadiónu vzdialená asi 400 metrov. Mimochodom štadión bol v r. 2000 premenovaný na "Štadión na Millerntor", nakoľko sa potvrdilo, že bývalý krstný otec Wilhelm Koch bol niekdajším členom NSDAP. Sociálne zázemie, v ktorom sa pohybujeme, je rozvrstvené, tak ako aj celá fanúšikovská scéna FC St. Pauli. Medzičasom veľa fanúšikov ukázalo FC chrbát, medzi nimi aj mnoho niekdajších "ľavičiarov" a "autonómov". Teraz chodí na zápasy veľa ľudí, ktorí nezažili najväčšie výtržnosti na štadióne a inde, a v podstate ani nemajú nejaký veľký záujem zaoberať sa dôležitými témami minulosti. Každopádne od r. 2000 sa aj v FC St. Pauli vyvinula scéna ultras, ktorá je populárna hlavne u mladších fanúšikov. Títo ultras si berú veľmi silný vzor z Talianska a hlavne spomedzi veľkých ľavicových zoskupení. Takto majú dobré družby so skupinami ako Working Class a Freak Brothers z Ternana Calcio, popritom ale aj na rímsku časť Juve Fighters Juventusu Turín, či Atalanta Bergamo a Livorno. Práve sa obnovilo aj staré a veľké priateľstvo so Celtic Glasgow, začiatkom roka sa totiž uskutočnil obrovský koncert, o.i. so Shebeen, na ktorý tiež pricestovalo mnoho Írov a Škótov. Po tomto koncerte bol založený oficiálny Celtic Supporter Club St. Pauli...
Aj v St. Pauli je zopár zážitkulačných ľudí, každopádne ich naozaj nieje veľa. Rozumieme si celkom dobre, aj keď ich "biznis" je trochu odlišný od toho nášho. Ale samozrejme už sa stalo, že sme sa spoločne zúčastnili útokov na chuligánov alebo pravičiarov. Mimochodom v Hamburgu sú ešte aj iné kluby. Napríklad už spomínaný AFC. Na nich chodí do štvrtej ligy približne 700 ľudí, medzi nimi rôzni traveller/punx, smiešni HSV- chuligáni a tiež zopár "antinemcov", pre ktorých je FC St. Pauli príliš "antisemitské". Ale týchto fanúšikov nemožno brať vážne...
Momentálne práve začína letná prestávka, po doterajších dvoch zostupoch za sebou bolo tentokrát udržanie sa v skupine zaistené už troma zápasmi dopredu. Dúfam, že ak náš klub napriek očakávaniu nezbankrotuje a v dohľadnej dobe sa nerozpadne vďaka vnútorným rozporom alebo jednoducho nezakáže, že si ešte zopár rokov zahráme profesionálny futbal. Zopár expertov si už vypočítalo, že v roku 2010 by sme mali už hrať Ligu Majstrov. Tak sa teda stretneme v Barcelone...

našel další zajímavej rozhovor související s levicovejma skinama, pravděpodobně to bude staršího data, co se týče úvodu typoval bych to tak na rok 2005...převzato ze stránek
http://www.teapunxcrew.xf.cz/soubory/ro ... svsans.htm

Skinheadi vs. Anarchismus

Obrázek

Vysloví-li se pojem skinhead, tak si spousta lidí představí primitivního rasistu nebo neonacistu. Málokdo ale ví, že skinheads v počátcích svého vzniku rozhodně nebyli rasisti ani fašisti, že první skinheadi nebyli jen bílí a že i dnes existují skinheadi, kteří se staví proti rasismu a fašismu, tedy i proti tzv. NAZI-SKINHEADS. Skinheadská subkultura (hnutí?!) se během své historie rozdělila do několika proudů a odnoží, které jsou často v názorovém protikladu, proto je dnes možné potkat jak skinheada neonacistu, tak skinheada antifašistu. Následující rozhovor sem spáchal se SKINHEADEM ANARCHISTOU a rozhodl sem se ho sem zařadit z toho důvodu, abych naboural mýty a předsudky vůči skinheads, které převládají u většiny společnosti. Je docela zajímavý paradox, že ti, co jsou bez výjimky odsuzováni pro svoje předsudky vůči druhým (myšleno skinheadi) , se sami stávají oběťmi předsudků založených na nesmyslném tvrzení že každý skinhead = rasista a fašista. Tenhle rozhovor je jasným příkladem toho, že skinhead nemusí být vždy náš nepřítel (tzn.fašista), ale že naopak může být někdo, kdo stojí na stejný straně barikády jako my. Naučme se prosím dělat rozdíly mezi skinheads a "skinheads" a nebuďme stejní omezenci jako rasisti, co házej všechny do jednoho pytle. V době kdy nás nazi-skinheadi terorizují v ulicích se totiž S.H.A.R.P. a anarcho-skinheads můžou ukázat jako dobří spojenci proti neonacistické hrozbě. Nedovolme, aby zbytečné předsudky tříštili naše síly potřebné k boji proti fašismu, rasismu, sexismu a dalším formám útlaku!!


B:Tak na začátek se představ a řekni něco o sobě. Jako věk, škola, zaměstnání, záliby atd.

Krachy: Ok, jdeme na to, i když tyhle začátky fakt moc nemusím. Jestli toto vyjde, tak mi bude mezi 22-23 lety, jen tak tak jsem vystudoval a udělal maturitu a od té doby se poflakuji po Evropě a nebo zrovna dělám práce, které mě serou od tý doby, co nastoupím, takže brzy zase skončím. Zajímám se o všechno dění kolem mě - kultura, politika, příroda, internet, cestování, technika, lidi a prostě všechno, co se mě týká a ovlivňuje můj a ostatních život. Jinak jsem úplně normální kluk, co se snaží nezapadnout do šedé masy reality všedního života okolo nás všech, co se nás snaží rozdrtit.B:Teď by mě zajímalo něco bližšího o subkultuře, ve které se pohybuješ, tedy o skinheads. Jak si se ke skinheads dostal? Čím pro tebe tahle subkultura/hnutí je? Co pro tebe znamená být skinheadem.

Krachy: Bylo to někdy ve 13 letech, kdy jsem se dostal ke skinheadskému hnutí díky Orlíkům, jako hodně lidí. Bohužel v tomto kraji, kde je tak moc lidí nezaměstnaných a veliké procento cikánské romské menšiny, je výborné podhoubí pro stupidní předsudky a rasismus. Člověk je vychováván od útlého věku k rasismu, který je tak zasraně moc vžitý, že to nelze ovlivnit - "Je to cikán, s tím si nehraj!", "On je černej, takže určitě krade" apod. Možná někdo ve velkých městech mě nepochopí, ale tady je to prostě bohužel takhle. Vždy se mi líbilo husitství a první k čemu jsem se nachomejtnul byla Vlastenecká liga, kteří byli spíš takoví skrytí neofašisti. Zatím co ex-kámoši se dali rovnou k neonacistům, což mě fakt netáhlo. Postupem času, co jsem začal cestovat, poznávat svět a všemožné lidi, jsem díky bohu zjistil, že člověk je člověk - buď je dobrý, nebo špatný. Všechny tyhle rasistický sračky jsem poslal do hajzlu a vůbec to nebylo lehké. Opravdu si vážím lidí, co je dokážou poslat do píče a ještě jít proti nim. Znám jich dost a dneska jsou to ty nejuvědomělejší antifašisti, co mají můj respekt! Tím, že člověk poznává, zbavuje se mnoha předsudků!

Tím začala má cesta v antifašistických & antirasistických skins hnutí, jenž mě doopravdy nadchla, protože to bylo přesně to, co jsem hledal - žádný otrok politických stran a zasraných pro-systémových organizací, co zneužívají mladých lidí ke svým špinavým cílům a je jim jedno, že prolévají svou krev a nejlepší roky svého života tráví ve vězení.

Ze začátku jsem byl totálně znechucen jakoukoliv politikou a nesnažil jsem se to nějak řešit, ale vždy jsem se snažil vnímat své okolí utvářet si svůj názor. Hodně mě ovlivnilo těch pár měsíců ve squatech, kdy jsem vůbec nic neměl a viděl a zažíval vše okolo bez jakékoliv bariéry. Měl jsem jen mnoho opravdových přátel, ať už byli cokoliv a jakýkoliv, co mi vždy pomohli. Nikdy nezapomenu na tu sociální propast co se najednou objevila!!! Asi nedokážu říct, co to pro mě dnes znamená. Je to už prostě nepopsatelný...B: Jelikož tenhle rozhovor má být o skinheads a anarchismu, tak nám teď pro změnu řekni něco o tvém vztahu k anarchistickému hnutí.

Krachy: Dřív když jsem se o tohle nezajímal, tak mě to nemohlo ani oslovit, protože jsem nikdy nic nečetl a ani o tom nic nevěděl. Kritizoval jsem něco o čem jsem věděl hovno, jako hodně lidí. Rozdíl je ale v tom, že oni zůstanou hloupý do konce života! Možná to bylo i tím, že se mě přímo plno věcí netýkalo, a proto jsem o nich nemusel přemýšlet. Člověk začne vidět hodně věcí, když vyleze školu a začne se stavět na vlastní nohy. A obzvlášť v tomto okrese plným drog, nezaměstnanosti, rasismu, vykořisťování pracující třídy, politických lží a propagandy, továren a zničené přírody!

V Čechách mi to přišlo i dost o módě a o kecání do éteru. Až v Itálii jsem poznal mnoho anarchistů, život na anarchistických squatech a celkově přístup lidí z antiautoritářských hnutích. To byla jedna z mnoha věcí, jenž mě ovlivnila…

Nejsem žádný přehnaný optimista a snílek, ale přece jen ve skrytu duše věřím, že svět a snad i lidi můžou být lepší. Anarchismus vnímám spíš jako prvek a součást běžného života v němž se snažím o co nejvíc anarchistických principů. Určitě ne 100%, protože ani anarchismus není 100%, ale je nejblíže myšlence světa bez vykořisťování a útlaku!B: Je podle tebe mezi skinheads a anarchismem nějaké "přirozené pojítko", nebo si myslíš, že anarchističtí skinheads jsou spíš jen takovej menšinovej jev, či vzácnost?

Krachy: Já myslím, že rozhodně může být, ale taky být nemusí. Skinheadské hnutí vzniklo v 60. letech ve špinavých dělnických čtvrtích mezi mládeží z pracující třídy a mnoho skins mělo levicové názory a nacionalistický "skins" v 2. polovině 70. let byli spíš zmrdi z bohatých rodin, co se nudili, proto se i hnutí rozdělilo a antifašističtí/ levicoví skins začali hrát a působit pod hlavičkou "Rock proti fašismu" - například Redskins, Angelic upstars, Red London apod. Též mnoho skinheads tvořilo členy A.F.A. a Red Action, což byli ti největší hrdinové své doby!!!B: Vím o tom, že v některých jiných zemích jako např. Itálie, Francie, Španělsko atd. je anarchismus mezi skinheads mnohem rozšířenější, než je tomu u nás. Proč si myslíš, že tomu tak je? Je to náhoda, nebo to má nějaké hlubší příčiny?

Krachy: To je pravda, ale to je dané spíš historií anarchistického hnutí v jižní Evropě. Vem si, že anarchismus ve východní Evropě není moc vžitý mezi lidmi z kultur jako Punk, Hip-Hop, HC, SKA, Folk…protože to tady nemá hmatatelnou historii jako v jiných zemích. A hlavně v zemích jako Itálie, Španělsko, Francie je to vžité mezi všemi lidmi, i když nejsou z žádné (sub)kultury. Zeptej se asociálního pupkáče z hlaváku v Praze co je anarchismus a co ví a zeptej se na hlaváku v Římě, či Barceloně… nebo obyčejného člověka na squat v Praze a pak v Toríně. Všechno tohle je tam vážně víc vžitý a stejně tak mezi skins. Nezapomenu na dívčí hip-hop kapelu na squatě ve Florencii s anarchistickýma textama versus klipy na MTV, kde jsou tlustý černoši ověšený zlatýma řetězama a zpívaj o ulici… A o tom to je!B: Někteří anarchističtí skinheads používají pro svou politicko - kulturní orientaci označení RASH (Red anarchist skinheads). Co ty? Používáš toto označení nebo ne? Osobně si myslím, že označení RASH je dost zavádějící a možná dost kontraproduktivní. Protože se k němu často hlásí i stoupenci autoritářské levice, což pak může vypadat jako by existovalo jakési spojenectví mezi Bolševiky a Anarchisty, přestože je takové spojenectví nesmyslné! Jak se na to díváš ty?? Jaký je tvůj vztah k označení RASH?

Krachy: Ne, nepoužívám a nemám to ani nějak zapotřebí. Je to dost kontraproduktivní. Můj vztah je celkem kladný k mnoha RASH, protože to jsou v pohodě lidi a názorově se s nima shodnu v dost věcech, ale přijde mi dost zbytečné přízvisko RASH, protože každý skinhead by měl mít antifašistické a antirasistické názory a pokud ne, tak není skinhead, ale beznázorový hovno. Pokud má anarchistické či jiné názory, tak je to jeho věc. Nikdo nemá právo spojovat skinheads s nějakema zasranejma rudejma vrahama. Skinhead je skinhead!!B: Dost lidí si myslí, že každý levicově orientovaný skinhead je stoupencem Leninismu, Trockismu, Stalinismu, či jiných autoritářských proudů. Jak by si těmhle lidem vysvětlil, že to tak není??

Krachy: Rozhodně by neměl myslet! Ono to je dost dané zemí a místem odkud tihle lidi, crew a kapely pocházejí. Na východě jsou lidi přece jen uvědomělejší k zločinům "rudých vrahů", než na západě. Plno lidí na západě se záměrně, či nezáměrně snaží přehlížet zločiny bolševismu, a nebo se snaží si z toho brát jen ty pozitiva. Rozhodně by se ale nemělo nikdy zapomínat! Už někteří mladí lidé dost zapomněli, co se dělo za ostnatými dráty! Každý musí poznat sám, jak to je, nebo není, a nebo si se mnou zajít na 1 řezaný a pokecat! :-)B: Jaké je tvé osobní hodnocení anarchistického hnutí v ČR? Pociťuješ stagnaci a úpadek, nebo naopak pozitivní "posun kupředu"?

Krachy: Je to dost suchý oproti třeba jižní Evropě, ale zase o to silnější a uvědomělejší, ale stále ne a ne se dostat mezi lidový masy. Myslím, že lidi jsou unavení a zklamaní po-listopadovou érou, kdy se vše jen podělalo a veškerý sny jsou v hajzlu!!! Lidi už nechtěj nikomu a ničemu věřit a je hrozně těžké si získat jejich důvěru. Rozhodně to, že na demošky chodí pár lidí neznamená, že to stojí za hovno, ale lidi z autonomních skupin se snaží co nejvíce dělat ve svém bezprostředním okolí. A o tom to je! Začít u sebe a ve svém okolí, aby se mohlo jednou objevit propojené, celosvětové a silné hnutí!!


B: Vyvíjíš v rámci anarchistického hnutí nějaké zajímavé aktivity? Jsi členem nějaké anarchistické organizace, nebo jsi sympatizant některé z A-organizací? Můžeš uvést které a proč zrovna té a ne jiné?

Krachy: Už dlouho plánuju atentát na kamaráda Bushe, abych se dostal do učebnic dějepisu a vychcat se do huby novému papežovi. Snažím se vyvíjet, co nejvíce aktivit v rámci anarchistického hnutí, ale především antifašismu, jenž je s anarchismem neoddělitelně spjat. Nejsem členem žádné organizace, ale mé sympatie mají všechny smysluplné organizace, co vyvíjí pozitivní činnost a nezneužívají jen mladých lidí, aby se obohatili. Mé největší sympatie mají A.L.F., A.F.A., Class War a zcela podporuji mezinárodní asociaci pracujících.

Mě osobně jde hodně o to, abych si všechno prožil, vyzkoušel a poznal na vlastní kůži, když o tom mluvím! Plno lidí mluví o něčem, co sami neprožili - neprožívaj a to je dost neupřímné! Poznat život na squatech, na ulici, hlad, cizí země, kapely a lidi, vykořisťování v práci, policejní brutalitu, odvrácenou tvář kapitalismu… A ne jenom plácat do éteru a psát články, které se jich ani netýkaj.B: Můžeš nám říct něco víc o aktivitách ostatních anarchistů a anarchistek pohybujících se ve skinheadské subkultuře?? Něco o kapelách, tiskovinách, distributorech, labelech, organizacích atd.

Krachy: Uf, je toho tolik po celém světě a snad v každé zemi. Skins posádky jdou vážně všude - Peru, Chile, Kostarika, Čína, Indie, Nepál… Tak bych asi začal u nás. Funguje tady několik zinů jako Permanent revolt z Moravy., Skin-read jenž se staví jako mluvčí rudo-černých skins, ale každej má dost jinej názor na tento zine. Pak v Bratislavě vychází parádně zine Revolta a teď se objevilo první číslo Tutti Frutti, též z Bratislavy. Ostatní Ziny jsou striktně apolitické a pouze hudebně založené, bez nějaké hlubší myšlenky…

Obrázek

Jediné kapelky, ce se kasají myšlenkou "anarcho Oi!! Jsou Rude Guerilla (vydali myslím Zalba), Dobře mířená (nevím jestli ještě hrajou. Zcela originální jsou Rozpor z Bratislavy, jenž se neprohlašují, že jsou takový nebo makový. Jsou prostě sví s jasným poselstvím, názory a srdcem na pravém místě!! Mají můj respekt! (vydali už 2 alba).

Jinak v jižní a západní Evropě to doopravdy jede a mnoho skins je přímo zapojeno do A.F.A., A.L.F., A.B.C. atd. Účastní se demonstrací, přímých akcí, bydlí ve squatech, propagují antifašismus a antirasismus na stadionech (např. St. Pauli, Celnic Glasgow, Shalke 04, AC Torino, Livorno, Genova…) Existují přímo A.F.A. skinheads…

Labelu je opravdu moc. Nejznámější jsou Mad Butcher (Německo), KOB Records (Itálie), Fire and Flames (Německo), W.C. Records (Španělsko), 414 Distro (Bratislava)… U nás se dá mnoho levicových Oi! kapel sehnat v Bulldog&Emergency shopu, nebo u Bratislavského Distra 414, kde se dá sehnat super muzika za dobrou cenu.

Rozhodně nejlepší Internetové stránky v Čechách jsou na http://www.molotov.antifa.net a vše, co si jen člověk dokáže přát najdete přes Google, či Yahoo.

Též to taky není jen práce kluků, ale aktivně je zapojeno i dost skingirls. Což mezi nazi-bastardama opravdu není. Mezi nimi mají úplně jinou funkci, jak je známo :

V jižní Evropě jsou např. dost často skins demonstrace proti fašismu a rasismu, což u nás bohužel nebylo a asi ani nebude.B: Nedělá ti někdy problémy hlásit se svým anarchistickým myšlením ke skinheads, když víš, že velká část těch, co si říkají skinheads propagují fašismus, rasismus nebo dokonce národní socialismus a další část tvrdí, že jsou apolitičtí, což pro ně často bývá jen jiné označení toho být apatický a lhostejný??

Krachy: Protože to jsou košťata a przniči dětí, bez minulosti a skins hnutí, jen všechno ukradli!!! Též je dost problému se všema těma zkurvenýma sráčema, co chtěj být zticha a ještě líp se bratříčkovat s náckama, aby neměli problémy a čekaj, až to za ně vyřeší někdo jinej. Důležitý je mít ty nejdražší hadry a komplet diskografii od Operace Artaban. V některých městech, jako Teplice, nebo Litoměřice to došlo až tak daleko, že tyhle "apolitický Skins/Punx" jsou přímo s neonacisty a chovají se jako náckové. Hlavně v Teplicích je 99% s nášivkou Oi! minimálně za dobře s náckama. Nejlíp jdou vidět všechny tyhle rozdíly na antifestě, kde se to mezi sebou nehorázně řeže…

Už to, že jsi skinhead, je "velký problém" pro okolí. Vůbec díky zasraným médiím, co šíří jen lži a nesmysly, co baví hloupé lidi číst, aniž by uvažovali o pravdě. Žádnej nazi skinhead neexistoval! Média si vytvořili v 2. polovině 70. let senzaci z pár loutek Národní Fronty a britského Národního Hnutí, co nosilo bombery a byli dohola z praktických důvodů. Plno nasraných mladých lidí se toho chytlo a média měly své jisté! Opravdový skins naštěstí nevymizeli, i když jich hodně bylo znechuceno pravicovou špínou, co se začala rozrůstat, jak plíseň. Naneštěstí v dnešní době tahle hnědá chátra zvolila spíš diskofilní image, či to jsou vlasatí metláci. To je zase pak, ale problém, že na ulici dostávaj do huby ti nesprávní, pokud nemají viditelné nášivky (bohužel často i s nimi).B: Ještě bych se teda vrátil k těm apolitickým skins. Osobně si myslím, že spousta těch novodobých skins si tu apolitičnost vysvětluje dost jinak, než ta první vlna skinheads, která si podle mě pod tím pojmem představovala to že odmítá podporu jakýchkoliv politických stran a vůdců a ne to, že odmítá jakýkoliv politické postoje! Apolitičnost, tak jak jí prezentuje spousta dnešních skins je podle mě nesmysl, protože už jenom to, že řeknu, že jsem antifašista, nebo to, že odmítám podporu politických stran je politickém postoj. Jak se na to díváš ty? Co podle tebe znamená být apolitický skinhead?

Krachy: Díky týhle omezenosti a lhostejnosti se v posledních letech náckové začali schovávat za nálepku apolitický, což jim zaručuje beztrestnost, než kdyby nosili hákáče apod. Kapely jako Jinx&Ultima Thule ze Švédskajsou jasným příkladem. Když na ně hajlovali davy a měli z toho prachy, tak jim to nevadilo a teď už tohle není "in", takže ruce od toho. Žádnej respekt pro zkrvený nácky!!! Tohle vše se přeneslo i k nám a tak starý fašouni začínají být apolitický a zakládají si apolitický kapely (Randal Gruppe, Beowulf…), aby se mohli dostat mezi mladé lidi a na nich si ukájet svou zvrácenou psychiku!

Politika je bohužel úplně všude, chtě nechtě. Samozřejmě zmrdíci z bohatých rodin nemají důvod na timhle přemejšlet! Je mi líto všech ex-kámošů, co se z nich stali apatický zmrdi a kretonu, ale já jedu dál svou cestu. Mě zbyl respekt jen pro lidi, co doopravdy něco dělaj a o něco se zasloužili!

Já osobně si opravdu velmi vážím lidí z kapel jako jsou Stage Bottles, Los Fastidios, Klasse kriminále, The Blaggers I.T.A., Deroler Nabat, The Oppressed, Non Servium a mnoha dalších za jejich výbornou práci v boji proti fašismu a očištění skinheadského hnutí od pravicové špíny. Jsou to hrdinové, kteří se jako jedni z mála ve své době dokázali postavit proti všem těm sráčům ve vlastních řadách a mluvit nahlas! Hodně šmejdů na tyhle kapely nadává, ale jen protože jim závidí jejich odvahu - oni sami jsou jen sráčové bez hrdosti, cti a upřímnosti!

Pár příkladů: po AFA demonstraci v Německu jsme šli ulicí asi 30 lidí a mezi námaha pár onášifkovaných "Oi!Skins". Na druhé straně ulice šla banda neonacistů, která se zvětšovala a ve chvíli, kdy šlo do tuhého, tito "Oi!skins" šli k neonacistům a společně s nimi nás chtěli napadnout v parku na konci ulice. Na tohle NIKDY nezapomenu!!!

Známý, který byl na koncertě Deadline v Londýně nevěřil svým očím - mezi apolitickými Skins&Punks bylo několik desítek neonacistů, kteří vesele hajlovali pod podiem a mlátili punkery hlava nehlava!!! Nikomu včetně Deadline to nepřišlo nenormální!!! Asi nejsem normální já! :-)

V mém okolí funguje apolitická kapela Katastrofa, kterou zajímá jen Rock'n'roll! Punkx je podle jejich názoru jen o hudbě a samozřejmě hadrech, s texty a politikou nemá nic společného! Takže členy uvidíte, jak s nácky na pivu, tak na kapelách opěvující komunistické režimy v latinské Americe! : Naváží se do dvaceti kilových vlasatých týpků (tzv. Hipíků), protože ty se přece bránit nebudou a opravdovým nepřátelům koušou zaschlé kaštany…! Tak na tohle se nedá říct nic jiného než - PUNK IS DEAD!

Pro mě osobně je mnohem upřímnější punk ilegální tekno párty na louce, squatu, zablokované dálnici, parkovišti před zasranym supermarketem apod. Tohle je nová vlna punku, která je milionkrát větší než všechny ty nic neříkající pseudopunk kapely! Jasný, každém má svojí formu protestu a respekt všem, co na protest nezapomínaj!!!B: Je podle tebe nějaký zásadní rozdíl mezi S.H.A.R.P. a R.A.S.H.? Mohl by si to nějak vysvětlit?

Krachy: To je těžké. Někdo je obojí a někdo je jen S.H.A.R.P. Respekt všem SHARP/RASH, co umřeli v boji s fašisty, nebo dodnes hnijí ve vězeních. Jsou a byli to opravdoví hrdinové, když tohle všechno dokázali rozjet!!B: Můžeš nám doporučit nějakou dobrou skinheadskou muziku a nějakou zajímavou četbu od tvých oblíbených anarchistických teoretiků?

Krachy: To byste, ale měli zine jen o kapelách : např. The Oppressed, Blagers I.T.A., Red London, Youngang, Los Fastidios, Klasse Kriminale, Deroler, S-Contro, Non Servium, Laurel Aitken, Madness, Krach, Rozpor, K Obrazu Svímu, Analogs, Scrapy a milion dalších. Taky si rád poslechnu Hip-Hop CZ/SK a zajdu si na Drum'n'Bass párty.

No já mám nejradši Orwella - 1984, Hold Katalánsku + mrtě jiné tvorby.B: Ode mě je to vše, takže poslední slovo patří tobě. Můžeš vyjádřit cokoliv, co máš na srdci…

Krachy: Dík za prostor a všem z celého světa za podporu a solidaritu! Bojujte, ale nezapomínejte na zábavu. Slova kazí atmosféru, takže se spíš čiňte, každý jak nejlíp umíte! Děkuju a zdravím hlavně všechny opravdové přátele, co za mnou stojí a já za nima, ať už jsou odkudkoliv!!!